Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik ČSR v roce 1918 umožnil rozvoj tělovýchovy a sportu. První zmínky o zdejší tělovýchově jsou z roku 1922. Organizované tělovýchovné spolky byly založeny v roce 1927, a to DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota, která byla zřízena Sociální demokracií) a OREL podporovaný Stranou lidovou. DTJ měla v této době zdatné náčelníky a cvičitele jako byli: Kudela Leopold, Trojek Ondřej, Sroka Josef, Sroka Jan a později Kubíček Antonín a také Bohumil Blažej, první výbor pracoval ve složení: Vaněk Antonín, Vaněk Bohumír, Sroka Josef a Sroka Jan. Poctou pro místní DTJ bylo vyslání cvičitele p. Antonína Kubíčka na Dělnickou olympiádu v roce 1937, která se uskutečnila ve Franfurktu nad Odrou. Tato dělnická olympiáda byla protiváhou nacisty organizovaných Olympijských her v roce 1938 v Berlíně. OREL sdružoval nábožensky smýšlející občany a kromě tělovýchovy se věnoval také ochotnickému divadlu. Mezi jeho nejaktivnější členy patřil místní učitel p.Bajgar, Hrbáč František a tyto rodiny Holušů, Nováků, Čížků a také rodina Josefa Ondrů. Mezi náčelníky mimo jiné patřili: Novák František, Holuša Oldřich, Holušová ? Šindlářová.

ČOS začala svou aktivní činnost v roce 1934. V tomto roce byl cvičitelem žactva a dorostu p. Kučera Antonín, který byl učitelským čekatelem. A který zde organizoval různé sportovní akce. V září roku 1935 byla slavnostně založena ČOS v Horní Lhotě, jejíž zakládajícími členy byli : obchodník se dřevem p.Hrbáč František, již zmíněný Kučera Antonín, hospodský Dostál Stanislav, Švidrnoch Vladislav, Černý Vojtěch, Novák Leopold a další. Mezi významné cvičitele v mužských složkách patřil Lazecký Oldřich, který se postupně vypracoval až na zástupce náčelníka Moravskoslezské župy pro starší žáky. Ženské složky vedla Švidrnochová Božena a později slečna Nováková Ludmila, provdaná Kotalová.

Pod sílícím fašistickým hnutím v Německu a Sudetech se ČOS snažila získat co nejvíce cvičenců, a tak manifestovat sílu a odhodlání českého národa. To se povedlo především na posledním Všesokolském sletu v Praze v roce 1938. Přestože se jednalo o sportovní spolky s různě politicky smýšlejícími členy, nepanovala mezi nimi řevnivost ale spíše zdravá soutěživost. Příkladem dobré spolupráce všech uvedených tělovýchovných spolků v Horní Lhotě je dohoda o zakoupení a společném užívání sportovního nářadí. Můžeme s hrdostí říci, že předválečná léta byla plna vlasteneckého nadšení.

Po záboru obce Německem v roce 1939 byla nuceně ukončena veškerá tělovýchovná činnost všech místních spolků a činovníci těchto spolků byli perzekuováni.

Po osvobození republiky v roce 1945 se činnost všech tělovýchovných spolků postupně obnovovala. Zvláštní poděkování patří hostinskému p. Dostálovi Stanislavovi, který umožnil používání sálu pohostinství ke sportovním účelům. V tomto sále se cvičilo až do roku 1953, kdy byla otevřena tělocvična v místní nově vybudované škole.

Po roce 1948 dochází v Horní Lhotě ke sjednocení tělovýchovného hnutí do DSO (což byla dobrovolná sportovní organizace) TJ Sokol Horní Lhota. Až do tohoto období se Horní Lhotě prováděla základní tělesná výchova, rekreačně se hrál volejbal, stolní tenis a další individuální sporty. Členové se aktivně zapojili do nácviku Všesokolského sletu nichž řada se ho přímo zúčastnila. Pod politickým tlakem koncem roku 1949 abdikuje výbor ČOS.

Záčátkem roku 1950 se do čela DSO TJ Sokol Horní Lhota staví nový výbor v čele s p. Mučkou Josefem. V tomto výboru dále pracovali tito členové : Dostál Vlastimil jako jednatel, Kučera Antonín jako vzdělavatel, Dostálová Jaroslava jako náčelnice ženských složek a Kovalský Antonín jako náčelník složek mužských.

Dále je třeba uvést tyto cvičitele: slečna Nováková provdaná Kotalová, Dedek Bohumil, Kotala Vilém, Novák Ladislav a Novák Vladislav, Švidrnochová Květa a postupně mnoho dalších. Uvedený výbor byl věkově nejmladším výborem v celé kraji. Patronát nad tímto mladým výborem převzal p. prof. Neuwirth Josef, který byl členem výboru Moravskoslezské župy. Z okresního výboru zde pomáhal p.Tomášek Miloš z Klimkovic.

V roce 1954 se Kotalová Ludmila stává členkou předsednictva okresního výboru DSO v Bílovci. Vstřícnost ředitele školy p.Kučery Antonína k tělovýchově a sportu se projevovala tím, že Horní Lhota se stává místem nácviku mužských i ženských složek okresu Bílovec. Na tomto se také významnou měrou podílel p.Kotala Vulém. Předseda TJ Sokol, p.Mučka Josef, začal organizovat sport, a to především lehkou atletiku, a významnou měrou se podílel na založení oddílu ledního hokeje v obci. V tomto období se pan Jindřich Mučka stal přeborníkem dorostu Moravskoslezské župy, a to v běhu na 1 000 m. Na trati 1500 m dosáhl tento starší dorostenec 3. místa v Moravskoslezské župě. K činnosti oddílu ledního hokeje významně přispěl mlynář p. Fojtík Arnošt, který ve mlýně bezplatně poskytoval hráčům šatnu a také hradil náklady na elektrickou energii. Oddíl ledního hokeje hrál přebor okresu Bílovec. Mezi hráče patřili : Fojtík Arnošt, Mučka Josef, Kovalský Antonín, Novák Vítězslav, Novák Josef a další. V roce 1960 byl tento oddíl z finančních důvodů zrušen. Mezi poslední hráče, kteří toto období pamatují patří Hrbáč Josef a Kučera Milan. V oblasti základní tělesné výchovy se mimo jiných nejvíce angažoval Kovalský Antonín, Kozelský Oldřich, Lazecký Oldřich a již uvedení manželé Kotalovi, dále Dedek Bohumil, Novák Ladislav a mnoho dalších. O výsledcích této práce svědčí účast cvičenců na veřejných cvičeních ve Vřesině, Velké Polomi, Dolní Lhotě, Porubě, Frýdku Místku, O Mariánských Horách, u Čapkovy Sokolovny a na mnoha dalších místech. V Horní Lhotě se tato cvičení konala na pozemcích Nováka Leopolda nebo Nováka Ladislava zvaného Záhumenský. Starší generace bývalé ČOS výboru TJ Sokol významně pomáhala.

V roce 1951 vznikl oddíl odbíjené. Mezi zakládající členy tohoto oddílu patřili například Dedek Bohumil, Bartůněk Stanislav st., Kovalský Antonín st., Novák Josef a další. Nejlepších výsledků dosáhl oddíl v letech 1958 - 59, kdy startoval v tehdejší krajské soutěži okresů Bílovec a Nový Jičín, a dále pak v letech 1965 až 1970, kdy oddíl volejbalu startoval v okresním přeboru 1. třídy opavského okresu. Činnost tohoto oddílu výrazně ovlivnila mladé sportovce, vzniklo družstvo dorostu a později také dorostenek. Ke zlepšení sportovní výkonnosti došlo především díky výkonům Slavíka Pavla, který hrál 1. ligu za Vítkovice a později za Křídla vlasti a znovu za Vítkovice a který nakonec z tohoto klubu přestoupil do mužstva Horní Lhoty. Dalším zkušeným hráčem byl Vytisk Vladimír, který do mužstva přestoupil z Velké Polomi a měl zkušenosti z krajských soutěží. Tito hráči byli příkladem pro mladší generaci. K mnoha hráčům, kteří se vystřídali v dresu TJ Sokol Horní Lhoty, patřili Martiník Lumír, Martiník Josef, Tešnar František, Švidrnoch František, Hrbáč Josef, Rataj Dalibor a další. Po této generaci nastoupili například hráči jako Pravda Miroslav, bratři Čížkové, bratři Bartůňkovi, Chudý Ivo, Juchelka Antonín, Slavík Petr a dále pak Malovaný Rostislav a mnozí další. Velkou popularitu měl turnaj mužů, nazvaný Memoriál Čížkových, který byl později přejmenován na Pohár TJ Sokol Horní Lhota. Zde je nutno uvést, že pět vítězství v tomto turnaji získalo družstvo mužů z družební TJ Lokomotiva Česká Třebová. Nejde opomenout účast našich volejbalistů na různých turnajích: namátkou ve Studénce, Pustějově, Bítově, Skřípově, Jistebníku, Hlučíně, Komárově, Háji, Petřvaldě nad Moravici, Metylovicích a jinde. Postupně vznikalo stále lepší zázemí pro tento sport, což vyvrcholilo vybudováním volejbalového hřiště s antukovým povrchem v areálu Vinohrad. V začátcích se jezdilo na turnaje na kolech a motorkách, ale po zakoupení mikrobusu se situace značně zlepšila.

V roce 1957 byl založen oddíl stolního tenisu. Soutěže se hrály systémem smíšených družstev ve složení 4 muži a 2 ženy. Tento oddíl fungoval 5 let, ale i za tuto dobu dosáhl celé řady velmi dobrých výsledků. Ve třech sezonách se držel na 2. ? 3. místě okresního přeboru. Největší oporou mužstva byl Vladimír Šoltys, dalšími dobrými hráči byli Vytisk Vladimír, Novák Josef a Kovalský Antoním, z žen pakHeroldová Marie, Klásková Adolfína, Žídkova Pavla. V roce 1959 pořádal TJ Sokol okresní přebor mužů. Vítězem se stal Šoltys Vladimír, který uplatnil své zkušenosti z prvoligového mužstva TJ Lokomotiva Ostrava. V novodobé historii se na tuto tradici pokusil navázat Turay Tomáš, který trénoval žáky, přičemž čerpal ze svých druholigových zkušeností z družstva Vítkovic.

Jedním z nejvíce aktivních odborů byl ZRTV, v jehož činnosti pokračuje SPV. Tato činnost navázala na velmi dobré výsledky z 50.let. Již zmínění i noví cvičitelé jako například : Faltysová Miluše, Ing. Černý Vojtěch, Novák František, Hrbáč Zdenek, Juchelková nyní Vavrečková Anna, Pokorná Věra, Bogdalíková Marie, Kozelská Marie a mnozí další se pod vedením Kovalského Antonína věnovali žactvu a dorostu, a tím je připravovali pro jejich další sportovní činnost. Názorným příkladem je atlet sprinter p. Štefek Václav, který začínal jako žák v místní TJ Sokol a postupně se přes TJ Vítkovice a Duklu Praha propracoval až do atletického reprezentačního družstva tehdejší Československé republiky. Tradice všesokolských sletů a účast našich členů na nich se pozitivně odrazila na nácvicích a účastích na místních, okresních, krajských a celostátních spartakiádách. Všech těchto spartakiád se zúčastnili naši členové Kotala Vilém, Novák František a někteří další. V tomto směru byl TJ Sokol mezi nejlepšími v opavském okrese. Velmi populární byly tělovýchovné akademie pořádané v tělocvičně místní školy. Na těchto akademiích vystupovali cvičenci od žactva předškolního věku až po kategorii můžů a žen. Velkou zásluhu na cvičení předškolních dětí měla učitelka mateřské školy a členka TJ Sokol p. Havelková Hana. Pokračovateli tradice cvičitelů p. Nováka Františka a především p. Kovalského Antonína, jako hlavního organizátora veškeré tělovýchovy a sportu v Horní Lhotě, byli a jsou Kovalský Petr, Agel Petr, Agelová Liběna, Hrubá Jana a Vytisková Ilona . Výsledkem velmi dobré práce cvičitelek jsou úspěchy družstva žákyň v podiových skladbách. Dokladem je poslední úspěch na soutěži v Kopřivnici. Dalším z oddílů, který působil v naší TJ Sokol, byl oddíl lyžování. Tento oddíl byl založen v roce 1973 a velkou měrou přispěl k rozvoji lyžování v obci, a to především u dětí a mládeže. Nejlepší z nich se zúčastňovali okresních přeborů a následně závodili i za jiné lyžařské oddíly. Nutným předpokladem pro rozvoj tohoto sportovního odvětví byla výstavba prvního lyžařského vleku na Vaňkově kopci místním národním výborem v roce 1968. Velkou měrou se o to zasloužili naši bývalí členové Vytisk Vladimír, Švec Josef a další. Poděkování patří tehdejšímu předsedovi místního národního výboru p.Blažejovi Bohumilovi a také celé radě obce. V roce 1970 byl tento vlek bezplatně předán do užívání TJ Sokol, což mělo zásadní vliv na financování naší TJ.

V roce 1951 byl několika nadšenci založen odbor turistiky, v jehož čele stál p. Dostál Vlastimil. Po něm tuto funkci vykonávali p. Petruška Oldřich, Černý Zdenek a další. Počátky této sportovní činnosti byly velice skromné, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Byly pořádané menší turistické akce, a to jak pěší, tak i cykloturistické. Hodnotným výkonem mladých turistů pod vedením Juchelky Dušana byl cykloturistický výlet na Žermanickou přehradu a zpět, a to na tehdejších běžných cestovních kolech. Později se turistika a cykloturistika rozšířila o účast na okresních, krajských, celostátních a také mezinárodních turistických srazech. Nový impuls k rozvoji získal odbor turistiky po zvolení p.Drozdka Josefa do čela odboru. Byly pořádány vícedenní turistické pobyty, například na Roháčích, v Chomutově, ale také mezinárodní pobyty jako u Balatonu a mnoho dalších. K velkému rozvoji turistiky velmi přispělo zakoupení vlastního mikrobusu Robur. Turistika byla a je zaměřena na výkonnostní turistiku, získávání odznaků Turista České republiky a některých dalších. Velmi populární se stal pochod a cyklojízda na počest osvobození naší obce, jehož již 31. ročník se letos konal. V době největší popularity turistiky jako takové patřil náš odbor turistiky k nejaktivnějším a početně nejsilnějším oddílům celé TJ Sokol.

V roce 1990, na podnět členů naší TJ fotbalistů, kteří hráli v jiných klubech, byl založen fotbalový oddíl při TJ. Mezi zakládající členy patřili Hrbáč Miroslav a Novák Čestmír. Byl ustaven přípravný výbor, ve kterém pracovali tito členové : Žídek František, Holuša Karel, Rataj Dalibor, Chamrád Pavel, Parýzek Vladimír a další. Pod vedením trenéra Rataje Dalibora vznikal tým hráčů sestavený především ze členů naší TJ. Po 6 měsících trénování a sehrání několika přátelských fotbalových utkání se fotbalový oddíl v sezoně 1990 ? 91 přihlásil do soutěže v okrese Opava. Po náročné letní přípravě a posílení mužstva o hráče jako byli například Špák Jiří nebo Horvát Josef a především o bývalého ligového hráče a kapitána olympijského týmu ČSR Lišaníka Milana, FC Horní Lhota postoupila do 3. třídy okresu Opava. Postupně dochází k dalšímu posílení mužstva o významné hráče, jako byli např. ligoví hráči Svatonský Zdenek nebo Rybář Josef a další. Výsledkem byl další postup, a to do okresního přeboru 1. třídy okresu Opava. V zimním období FC začal organizovat halové turnaje, které jsou dodnes velmi populární. Dalšími posilami mužstva byly tito hráči : Hrbáč Petr a Panoš Jiří, kteří přestoupili z jiných klubů. Mezi další velmi dobré hráče patřili : Hrbáč Miroslav, Chamrád Pavel, Štětínský Petr, ale také Kňura Miroslav, Kudela Miroslav, Dedek Zdenek a další. V současné době je předsedou FC Špák Jiří, kterému vydatně pomáhá Hrbáč Petr.

Po rekonstrukci a dobudování sportovního areálu Vinohrad byl v roce 2007 založen oddíl nohejbalu. Jeho prvním předsedou byl zvolen p.Havrlant Roman. Zakládajícím a velmi aktivním členem tohoto oddílu je p. Malovaný Rostislav, který má také největší podíl na obnově celého sportovního areálu. Oddíl se přihlásil do soutěže, pořádá turnaje a pravidelně trénuje. Doufáme, že jim nadšení vydrží a oddíl se postupně rozšíří také o mladší hráče. Připomeňme také, že v obnoveném sportovním areálu se hraje rekreačně tenis, ringo a volejbal. Mezi sportovce patří tým našich mažoretek seniorek, které významnou měrou přispívají k propagaci obce. Jde vesměs o současné i bývalé členky naší TJ, které jsou jasným důkazem, že pohyb a sport patří k udržení nejen fyzické, ale také psychické kondice. Mezi význačné sportovní osobnosti, jejichž sportovní výsledky přímo nebo nepřímo souvisejí s naší TJ, patří především Čížek Martin, reprezentant České republiky ve fotbale a bratři Bartůňkovi, reprezentanti České republiky v krasojízdě.

Rozvoj tělovýchovy a sportu v naší TJ byl podmíněn budováním technického zázemí a sportovišť. V roce 1972 byla zahájena výstavba chaty ? ohřívárny na Vaňkově kopci, která byla zkolaudována koncem roku 1973. 1.12.1973 byl zakoupen dům č.17 od paní Foltysové Miluše a v roce 1974 byla započata rekonstrukce tohoto domu pro potřeby TJ. Po druhé rekonstrukci v roce 2001 byla tato budova upravena na hospůdku ?U Buta?. Pro další získání finančních prostředků bylo v roce 1978 členskou základnou rozhodnuto o zakoupení staršího nákladního auta, které sloužilo k provozování autodopravy. V roce 1980 byl zakoupen první autobus Robur, ale po technických problémech s jeho provozem byl v roce 1981 zakoupen druhý autobus Robur. Tím byla vyřešena doprava členů TJ na sportovní utkání a turistické zájezdy. V roce 1987 byla zahájena výstavba nového lyžařského vleku TLV 12, který byl uveden do provozu v lednu 1988. Generální rekonstrukci a modernizaci tohoto vleku provedla f. Vaňkův kopec, s.r.o. v roce 2006 nákladem téměř 1,4 mil. Kč. Tato firma má od roku 2003 uvedený lyžařský areál v pronájmu. Došlo k prudkému rozvoji celého areálu. V roce 1996 byl pozemek na Vaňkově kopci odkoupen. V roce 1989 byla uzavřena nájemní smlouva o užívání budovy bývalé školy. Tato budova je v současnosti využívána jako turistická ubytovna. V roce 2001 byla sepsána smlouva o převodu nemovitostí z majetku ČSTV do majetku TJ. To umožnilo rozsáhlou rekonstrukci areálu Vinohrad do současné podoby. Tím jsme ve stručnosti shrnuli zásadní rozvoj technického zázemí TJ.