Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení VVH

16. 4. 2019

Usnesení Výroční valné hromady TJ Sokol Horní Lhota

konané dne 14.4.2019 v 17.30 hod. v sále hostince U Dostálů

 

 1. VVH bere na vědomí volbu řídícího VVH

 2. VVH schvaluje program jednání

 3. VVH bere na vědomí volbu Mandátové komise

 4. VVH bere na vědomí volbu Návrhové komise

 5. VVH bere na vědomí volbu volební komise

 6. VVH schvaluje zprávu předsedy TJ o činnosti VV za uplynulé období

 7. VVH bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých odborů, klubů a oddílů

 8. VVH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2018

 9. VVH schvaluje návrh rozpočtu a zásady hospodaření pro rok 2019

 10. VVH bere na vědomí zprávu Revizní komise

 11. VVH bere na vědomí zprávu Mandátové komise

 12. VVH bere na vědomí zprávu volební komise

 13. VVH bere na vědomí výsledek volby nového VV

 14. VVH schvaluje věcný dar v hodnotě 5 000 Kč pro p. Martina Kudelu

 15. VVH jednomyslně schvaluje návrh Usnesení VVH

 

 

Návrhová komise :            předseda :    Martin Petruška    

                                               člen :              Zdeněk Černý        

                                               člen :              Zdeněk Mrázek