Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Valné hromady TJ Sokol Horní Lhota Konané dne 10.11.2013 v 17 hod

17. 11. 2013

Usnesení Valné hromady TJ Sokol Horní Lhota

 

Konané dne 10.11.2013 v 17 hod. v Turistické ubytovně

 

 

1.     VH schvaluje program jednání VH

2.     VH  bere na vědomí volbu Mandátové komise

Složení: Petr Hrbáč,Zdenek Černý,Zdenek Hrbáč

3.     VH bere na vědomí volbu Návrhové komise

Složení: Roman Havrlant,Zdenek Mrázek,Zdenek Drozdek

4.     VH schvaluje zprávu předsedy TJ o činnosti VV za uplynulé období

5.     VH bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých odborů,klubů a oddílů a to: SPV,FC,KČT,BADMINTON,NOHEJBAL,STOLNÍ TENIS

6.     VH bere na vědomí zkrácenou zprávu  o hospodaření za rok 2013

7.     VH bere na vědomí informaci o průběhu Vesnické olympiády 2013

8.     VH schvaluje finanční plán na období 2013 až 2014 a to:

                          6000,- Kč nákup PC

                        60.000,- Kč I.etapa víceúčelového hřiště Vinohrad

                         15.000,- oprava oplocení Vinohrad

      9. VH schválila přijetí dodatku nájemní smlouvy s s.r.o. Vaňkův kopec

10. VH ukládá svolat do 30 dnů opakovanou VH z důvodu usnášeni         

          schopnosti,dle stanov TJ.

11. VH bere na vědomí zprávu Mandátové komise.

12. VH ukládá zveřejnit Usnesení VH na web. Stránky TJ

13. VH schvaluje návrh Usnesení VH

 

 

 

 

 

Roman Havrlant              Zdenek Drozdek             Zdenek Mrázek